Latvijas Mākslas akadēmijas profesore

Barbara Ābele

Izglītība un profesionālā darbība dažādos dzīves posmos ir bijusi saistīta gan ar dizainu, gan ar mākslu. Veicinājusi starpnozaru un starptautisko sadarbību un projektu vadību Latvijas Mākslas akadēmijā, kas ir summējusies dizaina studentu līdzdalībā lokālās un starptautiskās izstādēs, dizaina mesēs, konferencēs, radošajās darbnīcās, sadarbībā ar citām augstskolām, industrijām un institūcijām.

Pēdējos gados Barbara iesaistīta dizaina stratēģijas veidotāju lokā, kas nule kā pārtapusi informatīvā izdevumā “Dizains LV 2020”, kas ir paredzēts kā sadarbības rīks un dizaina izpratnes un pielietošanas veicinātājs valsts un pašvaldību institūcijās.

Viņas izaicinājums ir panākt, lai laikmetīgā izglītība būtu līdzdalīga mainīgajos dizaina procesos, un lai studiju saturā būtu ietverti sociālie, ilgtspējīgie – pret sabiedrību un vidi atbildīgie aspekti, sasaistot tos ar jaunveidi un tehnoloģijām. Barbaras ziņkāri šobrīd saista neizmantotās iespējas nemateriālajā dizainā.

Dzirdēsim

25.08.2017 | DIZAINA KUPOLS | 20:00–21:00 Diskusija “Sabiedrības līdzdalība nākotnes pilsētu veidošanā: dizains, tehnoloģijas, inovācija” (ENG)

Dalies:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn