Uzņēmējs, tehnoloģiju komercializētājs

Antons Adamovičs

Aktīvs startup vides dalībnieks – inovatīvā biotehnoloģiskā start-up “Conelum” vadītājs, Start-up asociācijas valdes loceklis, kā arī starptautiskās tehnoloģiju komercializācijas platformas “Commercialization Reactor” pārstāvis.

Dzirdēsim

25.08.2017 | SMART CAFE | 13:30–15:00 Diskusija “Zinātne un uzņēmējdarbība: sinerģija starp tām”

26.08.2017 | SMART CAFE | 14:30–15:30 Pieredzes stāsts “Deep-tech startupi. Pieredzē balstīti paņēmieni un knifi globāla inovāciju startup uzņēmuma izveidē”

Dalies:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn