"Accenture Latvia" Iekļautības un Dažādības virziena vadītāja

Alda Zeiļa

Pēc studijām LU vadībzinību fakultātē un darba tūrisma nozarē, 17 gadus dzīvojusi Kanādā, kur apgūta programmēšana gadu ilgā studiju programmā. Pēc tās beigšanas strādājusi Accenture Canada kā programmētāja IT projektos, pēcāk kļuvusi par biznesa analītiķi. Kopš 2014. gada Alda ir Latvijā un šobrīd Accenture Latvia vada Projektu vadītāju asistentu (PMO) nodaļu. Papildus saviem tiešajiem darba pienākumiem, Alda ir Iekļautības un Dažādības virziena vadītāja, iedrošinot un piesaistot darbā gan sievietes, gan cilvēkus no dažādām kultūrām, ar dažādām vajadzībām.

Dzirdēsim

25.08.2017 | 23 XX telts | 16:00–17:00 Accenture Latvia lekcija “Vai nevienlīdzība darba tirgū?”

Dalies:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn